„Спортът – изкуство за оцеляване при агресия”

2 1

 

На 31.05.2016г в Обединено детско заведение №92 „Мечта” се проведе демонстрация на бойни изкуства и танци.

Домакинът ОДЗ№92 „Мечта” посрещна своите гости от район Подуяне: Обединено детско заведение№91 „Слънчев кът”, Целодневна детска градина №20 „Жасминов парк” и Целоденвна детска градина№177 „Лютиче”. Децата показаха своите умения по бойни изкуства и бяха поздарвени с невероятни танци от приятелите си.

Участието на детските заведение в район Подуяне в проекта „Спортът- изкуство за оцеляване при агресия” за пореден път доказа своята стойност.

IMG_1389 IMG_1435 IMG_1397 IMG_1321

IMG_1312

 

„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

Проектът „Внимавай на пътя – животът е дар безценен!” бe реализиран от столичния район «Подуяне», с финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. В него участваха 5- 6-годишни деца от 11-те детски заведения на района – 3 ОДЗ, 5 ОДЗ, 69 ОДЗ, 74 ОДЗ, 91 ОДЗ, 92 ОДЗ, 20 ЦДГ, 110 ЦДГ, 117 ЦДГ, 173 ЦДГ и 177 ЦДГ.
Проектът бе насочен към изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и възпитаване на транспортна култура при ежедневното им придвижване по улиците.
На 4 май 2015 г. малчуганите демонстрираха своите познания по безопасност на движението върху съвременни площадки в дворовете на 3 детски градини – домакини: за кв. «Суха река» – в 110 ЦДГ, за кв. «Х. Димитър»- в 69 ОДЗ и в 92 № ОДЗ – за кв. «Левски».
Спазвайки правилата за движение, чрез състезателни игри, децата приложиха на практика наученото.
Всички участници получиха награди – медали, книжки, топки и лакомства. На директорите на детските заведения бяха връчени плакети за участие и подкрепа при реализирането на дейностите по проекта.

Тинка Коцева

КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ДО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Необходими документи за участие:
1. Заявление
2. Съдебно решение за упражняване на дейността и лиценз
3. Удостоверение за актуално състояние/ оригинал или нотариално заверено/
4. Регистрация по БУЛСТАТ
5. Документи за квалификация, свидетелство за съдимост и от психодиспансер на преподавателите
6. Оферта с учебната програма и цена на услугата.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса- 20.07.2012 г.
Място за подаване на документите – в съответната детска градина
Дата на провеждане на конкурса – до 27.07.2012 г.
Сроковете се считат за окончателни, независимо от броя на подадените кандидатури за участие.

ОДЗ № 92    тел.: 02/ 9466100,  02/ 9466651

1. Народни танци
2. Английски език
3. Футбол
4. Спортни танци
5. Плуване

Открита нова група за деца родени 2007

Във връзка със задължителния прием на петгодишните деца в детските
заведения от 01.09.2012 г. в ОДЗ № 92 „Мечта” филиал, ж.к. „Левски” –В,
ул. „Генерал Инзов” № 44 ще бъде открита нова група за деца родени 2007
година. Приоритет в работата на учителите в групата ще бъде пълноценната
готовност на децата за училище и създаване на условия за социална
интеграция.