ПРОЕКТ „Различни заедно”

От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, а партньори- ДГ № 91, ДГ № 92, ДГ № 110, СНЦ „Театър Цвете“. В него се включват 90 деца от три общински детски градини на възраст 4-5 години и техните родители.

Проектът фокусира върху създаването на специфични политики за интегриране на децата от различен етнос. Дейностите са насочени към формиране на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях чрез включването им в различни ателиета.20180328_094758 20180328_105410 IMG-9456141cb28ef6f32694949537e1402c-V

дг92 001


ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

 

1СО р-н „Подуяне”2

 

ДЕЦАТА НА ПОДУЯНЕ СПОРТУВАТ

 

ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

Проектът „Бързи, здрави и умни”, по който работиха съвместно районната администрация на район „Подуяне“ и децата от детските градини на района,  се реализира в подкрепа на инициативата – „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.   Той е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта на Столичната община.

 В него участваха децата от  4-те групи на 11-те детски  заведения  на район ,,Подуяне “ – ДГ №20, ДГ№ 69, ДГ №74, ДГ №91, ДГ №92,  ДГ №103, ДГ №105, ДГ №110, ДГ №148, ДГ №173 и ДГ №177.

Целта на проекта беше да се подкрепи  комплексното развитие на детето от предучилищна възраст – добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност от  познавателна активност и емоционална удовлетвореност; игрови и комуникативни умения; осигуряване на щастливо детство; изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на всяко дете за по-нататъшното му развитие като качествена личност, с всестранни компетентности.

На 31 октомври 2017 г., в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите,  се проведоха финалните състезания на районно/ квартално ниво:  за ж.к. „Суха река” – в 105 ДГ „Ракета“, за ж.к.„Хаджи Димитър” – в 173 ДГ„Звънче“, за ж.к. „Левски” – в 91 ДГ „Слънчев кът“. Всички деца бяха много добре подготвени и мотивирани за победа в състезателните игри, както и да покажат своите знания, свързани с Деня на будителите.  Те наистина демонстрираха, че в България растат будни и умни деца. Тяхното старание беше възнаградено – всяко дете получи медал, а екипите на детските градини – плакети.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

20171031_10443520171031_104423(0)20171031_103446

 

 

 

 

20171031_10010620171031_10343520171031_092353

 

 

 

 

20171031_09475520171031_094739

 

 

 

 


Тържество по случай Бъдни вечер и Коледа

На 21.12.2016 г., в ДГ №92 „Мечта“ на улица „Ген. Инзов“ 44, се проведе тържество по случай Бъдни вечер и Коледа, като част от работата ни по проект “ Различни заедно“. В подходяща обстановка, с народни носии децата показаха традициите  завещани от прадедите ни, които са характерни за тези празници. В огрището гореше „бъдник“, на софрата имаше обреден хляб и нечетен брой постни ястия. В празнични премени и коледни песни пристигнаха Коледарите, които бяха щедро дарени от стопаните. На тържеството присъства госпожа Ева Митова кмет на район „Подуяне“ и госпожа Ели Скаранкова счетоводител Европейски проекти ,  както и родителите на децата включени в проекта.

img_20161221_170536_optimized_001img_20161221_170550_1img_20161221_171702-min img_20161221_172231-min img_20161221_173219-min img_20161221_174147-min

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Покана

„Спортът – изкуство за оцеляване при агресия”

2 1

 

На 31.05.2016г в Обединено детско заведение №92 „Мечта” се проведе демонстрация на бойни изкуства и танци.

Домакинът ОДЗ№92 „Мечта” посрещна своите гости от район Подуяне: Обединено детско заведение№91 „Слънчев кът”, Целодневна детска градина №20 „Жасминов парк” и Целоденвна детска градина№177 „Лютиче”. Децата показаха своите умения по бойни изкуства и бяха поздарвени с невероятни танци от приятелите си.

Участието на детските заведение в район Подуяне в проекта „Спортът- изкуство за оцеляване при агресия” за пореден път доказа своята стойност.

IMG_1389 IMG_1435 IMG_1397 IMG_1321

IMG_1312

 

„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

Проектът „Внимавай на пътя – животът е дар безценен!” бe реализиран от столичния район «Подуяне», с финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. В него участваха 5- 6-годишни деца от 11-те детски заведения на района – 3 ОДЗ, 5 ОДЗ, 69 ОДЗ, 74 ОДЗ, 91 ОДЗ, 92 ОДЗ, 20 ЦДГ, 110 ЦДГ, 117 ЦДГ, 173 ЦДГ и 177 ЦДГ.
Проектът бе насочен към изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и възпитаване на транспортна култура при ежедневното им придвижване по улиците.
На 4 май 2015 г. малчуганите демонстрираха своите познания по безопасност на движението върху съвременни площадки в дворовете на 3 детски градини – домакини: за кв. «Суха река» – в 110 ЦДГ, за кв. «Х. Димитър»- в 69 ОДЗ и в 92 № ОДЗ – за кв. «Левски».
Спазвайки правилата за движение, чрез състезателни игри, децата приложиха на практика наученото.
Всички участници получиха награди – медали, книжки, топки и лакомства. На директорите на детските заведения бяха връчени плакети за участие и подкрепа при реализирането на дейностите по проекта.

Тинка Коцева

КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ДО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Необходими документи за участие:
1. Заявление
2. Съдебно решение за упражняване на дейността и лиценз
3. Удостоверение за актуално състояние/ оригинал или нотариално заверено/
4. Регистрация по БУЛСТАТ
5. Документи за квалификация, свидетелство за съдимост и от психодиспансер на преподавателите
6. Оферта с учебната програма и цена на услугата.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса- 20.07.2012 г.
Място за подаване на документите – в съответната детска градина
Дата на провеждане на конкурса – до 27.07.2012 г.
Сроковете се считат за окончателни, независимо от броя на подадените кандидатури за участие.

ОДЗ № 92    тел.: 02/ 9466100,  02/ 9466651

1. Народни танци
2. Английски език
3. Футбол
4. Спортни танци
5. Плуване

Открита нова група за деца родени 2007

Във връзка със задължителния прием на петгодишните деца в детските
заведения от 01.09.2012 г. в ОДЗ № 92 „Мечта” филиал, ж.к. „Левски” –В,
ул. „Генерал Инзов” № 44 ще бъде открита нова група за деца родени 2007
година. Приоритет в работата на учителите в групата ще бъде пълноценната
готовност на децата за училище и създаване на условия за социална
интеграция.