Открита нова група за деца родени 2007

Във връзка със задължителния прием на петгодишните деца в детските
заведения от 01.09.2012 г. в ОДЗ № 92 „Мечта” филиал, ж.к. „Левски” –В,
ул. „Генерал Инзов” № 44 ще бъде открита нова група за деца родени 2007
година. Приоритет в работата на учителите в групата ще бъде пълноценната
готовност на децата за училище и създаване на условия за социална
интеграция.