КОНКУРС ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ УСЛУГИ В ДЕТСКОТО ЗАВЕДЕНИЕ ОТ УЧЕБНАТА 2012/2013 ГОДИНА ДО УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА

Необходими документи за участие:
1. Заявление
2. Съдебно решение за упражняване на дейността и лиценз
3. Удостоверение за актуално състояние/ оригинал или нотариално заверено/
4. Регистрация по БУЛСТАТ
5. Документи за квалификация, свидетелство за съдимост и от психодиспансер на преподавателите
6. Оферта с учебната програма и цена на услугата.

Срок за подаване на документите за участие в конкурса- 20.07.2012 г.
Място за подаване на документите – в съответната детска градина
Дата на провеждане на конкурса – до 27.07.2012 г.
Сроковете се считат за окончателни, независимо от броя на подадените кандидатури за участие.

ОДЗ № 92    тел.: 02/ 9466100,  02/ 9466651

1. Народни танци
2. Английски език
3. Футбол
4. Спортни танци
5. Плуване