„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

„ВНИМАВАЙ НА ПЪТЯ – ЖИВОТЪТ Е ДАР БЕЗЦЕНЕН!”

Проектът „Внимавай на пътя – животът е дар безценен!” бe реализиран от столичния район «Подуяне», с финансовата подкрепа на Столична община – СБДДС, Програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение. В него участваха 5- 6-годишни деца от 11-те детски заведения на района – 3 ОДЗ, 5 ОДЗ, 69 ОДЗ, 74 ОДЗ, 91 ОДЗ, 92 ОДЗ, 20 ЦДГ, 110 ЦДГ, 117 ЦДГ, 173 ЦДГ и 177 ЦДГ.
Проектът бе насочен към изграждане у децата на елементарни представи и понятия за пътното движение и възпитаване на транспортна култура при ежедневното им придвижване по улиците.
На 4 май 2015 г. малчуганите демонстрираха своите познания по безопасност на движението върху съвременни площадки в дворовете на 3 детски градини – домакини: за кв. «Суха река» – в 110 ЦДГ, за кв. «Х. Димитър»- в 69 ОДЗ и в 92 № ОДЗ – за кв. «Левски».
Спазвайки правилата за движение, чрез състезателни игри, децата приложиха на практика наученото.
Всички участници получиха награди – медали, книжки, топки и лакомства. На директорите на детските заведения бяха връчени плакети за участие и подкрепа при реализирането на дейностите по проекта.

Тинка Коцева