ПРОЕКТ „Различни заедно”

От началото на месец септември 2016 година в Столична община район „Подуяне“ се изпълнява проект „Различни заедно“, финансиран от Европейски съюз чрез Европейски структурни и инвестиционнни фондове с подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M2OP001-3.001-0066 по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Бенефициент на проекта е Столична община район „Подуяне“, а партньори- ДГ № 91, ДГ № 92, ДГ № 110, СНЦ „Театър Цвете“. В него се включват 90 деца от три общински детски градини на възраст 4-5 години и техните родители.

Проектът фокусира върху създаването на специфични политики за интегриране на децата от различен етнос. Дейностите са насочени към формиране на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и преодоляване на негативните обществени нагласи към тях чрез включването им в различни ателиета.20180328_094758 20180328_105410 IMG-9456141cb28ef6f32694949537e1402c-V

дг92 001


ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

 

1СО р-н „Подуяне”2

 

ДЕЦАТА НА ПОДУЯНЕ СПОРТУВАТ

 

ПРОЕКТ „БЪРЗИ, ЗДРАВИ И УМНИ”

Проектът „Бързи, здрави и умни”, по който работиха съвместно районната администрация на район „Подуяне“ и децата от детските градини на района,  се реализира в подкрепа на инициативата – „София – Европейска столица на спорта 2018 г.“.   Той е финансиран от Програма за изпълнение на Общинската стратегия за развитие на физическото  възпитание и спорта на Столичната община.

 В него участваха децата от  4-те групи на 11-те детски  заведения  на район ,,Подуяне “ – ДГ №20, ДГ№ 69, ДГ №74, ДГ №91, ДГ №92,  ДГ №103, ДГ №105, ДГ №110, ДГ №148, ДГ №173 и ДГ №177.

Целта на проекта беше да се подкрепи  комплексното развитие на детето от предучилищна възраст – добро здравословно състояние, физическо развитие и дееспособност; потребност от  познавателна активност и емоционална удовлетвореност; игрови и комуникативни умения; осигуряване на щастливо детство; изграждане на мотивация и увереност в собствените възможности на всяко дете за по-нататъшното му развитие като качествена личност, с всестранни компетентности.

На 31 октомври 2017 г., в навечерието на 1 ноември – Деня на будителите,  се проведоха финалните състезания на районно/ квартално ниво:  за ж.к. „Суха река” – в 105 ДГ „Ракета“, за ж.к.„Хаджи Димитър” – в 173 ДГ„Звънче“, за ж.к. „Левски” – в 91 ДГ „Слънчев кът“. Всички деца бяха много добре подготвени и мотивирани за победа в състезателните игри, както и да покажат своите знания, свързани с Деня на будителите.  Те наистина демонстрираха, че в България растат будни и умни деца. Тяхното старание беше възнаградено – всяко дете получи медал, а екипите на детските градини – плакети.

Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община и се реализира в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта – 2018 г.“

20171031_10443520171031_104423(0)20171031_103446

 

 

 

 

20171031_10010620171031_10343520171031_092353

 

 

 

 

20171031_09475520171031_094739

 

 

 

 


Тържество по случай Бъдни вечер и Коледа

На 21.12.2016 г., в ДГ №92 „Мечта“ на улица „Ген. Инзов“ 44, се проведе тържество по случай Бъдни вечер и Коледа, като част от работата ни по проект “ Различни заедно“. В подходяща обстановка, с народни носии децата показаха традициите  завещани от прадедите ни, които са характерни за тези празници. В огрището гореше „бъдник“, на софрата имаше обреден хляб и нечетен брой постни ястия. В празнични премени и коледни песни пристигнаха Коледарите, които бяха щедро дарени от стопаните. На тържеството присъства госпожа Ева Митова кмет на район „Подуяне“ и госпожа Ели Скаранкова счетоводител Европейски проекти ,  както и родителите на децата включени в проекта.

img_20161221_170536_optimized_001img_20161221_170550_1img_20161221_171702-min img_20161221_172231-min img_20161221_173219-min img_20161221_174147-min

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Покана