Обява за провеждане на конкурс по документи

Обява за провеждане на конкурс по документи за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за период от 01.10.2019 – 31.05.2022

Свали обявата от тук

Протокол

Заповед