Дейности

За пълноценното развитие на детската личност в интелектуално, емоционално и физическо отношение, детското заведение предлага следните допълнителни педагогически дейности:

  • Ранно чуждоезиково обучение / английски език /;
  • Плуване;
  • Футбол;
  • Народни танци;
  • Спортни танци.
  • Приложни изкуства
Представление

Представление